שר הטבעות
(Hebrew)

[Sar hatabaot]

שר הטבעות, Lord of the Rings (Hebrew)

שר הטבעות (Hebrew B), Volume 1 purchased on-line from thriftbooks, Volumes 2-3 purchased on-line from sister thrift on Amazon in 2019 (hardback)

Tolkien, J.R.R. שר הטבעות. Translated by Ruth Livnit, Uriel Ofek, and Immanuel Lottem. Vol. 1, אחוות הטבעת. Zmora-Bitan, 1998.

———. שר הטבעות. Translated by Ruth Livnit, Uriel Ofek, and Immanuel Lottem. Vol. 2, שני הצריחים. Zmora-Bitan, 1998.

———. שר הטבעות. Translated by Ruth Livnit, Uriel Ofek, and Immanuel Lottem. Vol. 3, שיבת המלך. Zmora-Bitan, 1998.

(There is no ISBN for these books)

שר הטבעות, Lord of the Rings (Hebrew)

שר הטבעות (Hebrew A), purchased on-line from aetay2013 on ebay in 2018 (paperback)

Tolkien, J.R.R. שר הטבעות. Translated by Immanuel Lottem. Zmora-Bitan, 2004.  ISBN: 965-517-199-X