Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών
(Greek)

[O árchontas ton dachtylidión]

Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών, Lord of the Rings (Greek)

This is another of those mistakes in design where the event of the painting doesn't happen in the volume. In this case the mistake is on the cover of TT, where a dragon is depicted attacking Minas Tirith. The John Howe painting, however, is of the Fall of Gondolin from The Silmarillion.

I cannot find in my records which of the marketplace sites in Greece that I used to purchase this copy.

Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών (Greek), purchased on-line from Antonis Karadoniou, Athens on a marketplace site in 2019 (paperback)

Tolkien, J.R.R. Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών. Translated by Evgenía Chatzithanási-Kóllia. Vol. 1, Η Συτροφιά του Δαχτυλιδιού. Kedros, 2001. ISBN: 960-04-0366-X

———. Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών. Translated by Evgenía Chatzithanási-Kóllia. Vol. 2, Οι Δύο Πύργοι. Kedros, 2001. ISBN: 960-04-0367-8

———. Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών. Translated by Evgenía Chatzithanási-Kóllia. Vol. 3, Η Επιστροφή του Βασιλιά. Kedros, 2002. ISBN: 960-04-0438-0